Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
, K R. A K K II E 1 Ü. aO()
De eene, een aardige jongen van zes jaren,
was naauwelijks twee minuten te huis geweest,
toen hij reeds over fchrikkelijke pijn in de maag
klaagde. Straks be^on zijn ganfche aangezigt er
Vreesfelijk uit te zien. Welhaast voelde, hoorde
en zag hij niets meer, en knerste op de tanden ,
die hy evenwel niet van elkander kon bren-
gen. Uit zqne ooren droomde bloed; aan zijn
hart voelde men een' grooten klomp, die fterk
klopte, vooral wanneer men de hand daarop
hield; en dikwijls fcheen het, "als of hij bra-
ken wilde, hetgeen echter niet gelukte, omdat
de mond vast gefloten was. Zijn ganfche ligchaam
wierd door de hevigfte ftuiptrekkingen gefolterd,
en hij verdraaide zijne ledematen zoo vreesfe-
lijk, dat niemand het kon aanzien. Dikwijls
boog hij het hoofd achterover, en kromde zijneix
rug als een boog. Eindelijk viel hij in eenen
vasten flaap, waaruit niets hem wejiken kon, —
en aldus ftierf hij. — Na zijöen dood begonnen
aangezigt en buik op te zwellen. Om de
oogen ontftond een blaauwe kring, en uit den
mond vloeide een groen fchuim, dat zoo dik-
wijls wederkwam, als het afgewischt werd.
De andere knaap, die nog een paar jaren ou-
der was, ftierf op dezelfde wijze. — IMen haJ
e» wel Geneesheeren bijgeroepen;' maar de on-
gelukkige kinderen waren niet meer te redden.
O xc.