Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
tts gezond' h e i 'b ,
der toe, met wien lijj, in een nabijgelegen boscIi\
vt-as gaan wandelen; —• „ die moeten goed fma-
ken." Juist wilde teunis eene van die besfen
in den mond fteken; toen zijn vader angftig riep:
„ jongen! jongen f fdat is vergift." Toen ver-
■ fchrikte teunis, en liet de besfen valleh. Het
was de Wolfskers, die hij had afgeplukt. Da
fchoone zwarte gliiifterende kleur deed hem ge-
' looven, dat die beSfen goed zouden fmaken,
ja hij had reeds voorgenomen om voor zijnen
broeder en Voor zijne zuster een handvol mede
te brengen. O! wat was het goed, dat hij
zijnen vader daarover aangefproken had l
' Toen onderrigtte de vader zijnen zoon, dat
hij volftrekt niets eten moest. Wat hij niet zeer
naauwkeurig kende, hoe fchoon het er ook uit-
zien, en het zij het op ftruiken en planten;
het zij het in de' aarde groeijen mogt; aange-
zien men zeer vele vergiftige gewasfen vond^
welke hij heïn - voor en na toonen wilde. —"
De vader verhaalde hem, bij' deze gelegenheid^
de volgende gefchiedenis.
Een paar knapen gingen langs eene beek wan-
delen, aan wellter oever het vee eenige worte-
len van den waterfcheerling of dolle kervel uit
den grond had getreden. De knapen hielden dit
voor witte wortelen of peen, aten met veel ver-
maak daarvan, én gingen vervolgens naar huis.?
De