Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
«rankheid. Hof
.voelde hij zich. Maar de dood kwam niet.
„ ©zuchtte hq dikwqls, „ ik heb al mijne
M ellende enkel aan mij zeiven te wijten; hoe
„ gezond kon ik niet zijn, ware ik zoo wild
,, en onvoorzigtig niet geweest!"
Intusfchen gevoelde harru zijne ellende eerst
m hare geheele grootte, toen zijne ouders ge-
ftorven waren. Toen geraakte hij bij vreemde
lieden, die voor hem zorgen moesten. Dezen
konden zich intusfchen meermalen den gebeden
dag niet met hem bemoeijen, dewql zy buiten
het huis bezigheden hadden, waarmede zq hun
brood moesten winnen. Daar zat hq nu alleen
in eene kamer, zonder eten en drinken; er was
niemand, met wien hij fpreken kon, want een
ieder had zjjn werk te verrigten. Hij kon de
vliegen niet eens afweren, die hem aan het
voorhoofd en de oogleden ftaken. Hij kon
zich geen' zweetdruppel afvegen; en de tqd
viel hem ontzaggelqk lang. — Toen weende
harrij dikwijls den ganfchen dag door; maar
aV zijn berouw was te laat.
L X X X I X.
Eet niets, het geen gij niet kent.
y, O vader! kijk eens, wdke fchoone zwarte
„ besfen ik hier heb!" riep teunis zijnen va-
der