Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ao5 G E Z O N i) it R i D,
offl harrlj te redden; en dit gelukte hun ook ?
maar härrij was als een doode. Zijn fchrik,
en de plotslmge verkoeling van zijn bezweet
ligchaam in het koude water, hadden hem alle.
ledematen verlamd.
■ Welk een fchouwfpel voor de arme ouders,
toen men harru naar hen toe kwam dragen 1
y, Ach wij ongelukkige ouders!" riepen zij,
de handen wringende, „ moeten wij dat aan
M u beleven! "
Men haalde eenen Geneesheer, en HARRtj
werd uitgekleed en te bed gebragt. De Arts
deed al wat flechts mogelijk was, om het
ongelukkige kind weder gezond te maken;
maar dit gelukte hem niet. Harrij bleef over
z^n ganfche lijf heen lam; geene hand, geen'
voet kon hij bewegen. Daar zat hij nu op een*
ftoel den geheelen dag, zoo lang dezelve was,
en was zelfs buiten ftaat, om te eten, als
niemand hem voerde.
Het hart der arme ouders brak, zoo dikwijls
Zij hunnen zoon flechts aanzagen. „ Ach God!"
zeiden zy, „ het ware beter, dat hij ftierf!
„ hii kan, zqn geheele leven lang, toch geene
„ vreugde meer hebben. Hij is buiten ftaat, om
„ iets te leeren, en moet zich zeiven en anderen
„tot last wezenHarrtj wenschte zich
zeiven meermalen den dood toe, zoo ellendig ge-
voel-