Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
k r a n k h e i d. 905
hij altyd de eerfte, de hèvigfte en de onvoor-^
zigtigfte. Nooit bedacht hij, wat hq deed, en
óf het hem ook fchaden kon. Zgn vader en
zijne moeder baden hem dikwijls: lieve
t, harrij! wees toch verftandiger, en leer u
„ inbindenI Geloof ons, gij zult u vast een-
„ maal een droevig ongeluk op den hals halen ï
rt als gij u niet leert betoomen, en er altijd
„ zoo onbedacht op losrent en fpringt. Door
„ het kleinfte toeval kan men immers, voor
^ zfln geheele leven, ongelukkig worden, als
y, men niet voorzigtig is!"
Harru hoorde dat alles aan, en dachtJ
„ o, dat zal zoo veel niet te beduiden hebbeni
rt ik heb immers nog nooit een ongeluk gehad.
„ Al val ik ook eens een weinig, dat deert
y, mij niet veel, en gaat welhaast weder over,
„ al veroorzaakt het ook eenige pijn."
Op zekeren dag was harrij, met meer an-
dere knapen, buiten de ftad, en had zich door
Veel loopen en draven reeds zeer verhit, toen
zij aan eene ?^jde floot kwamen. „ Kom aan
zeide hij, „ wij willen eens over die floot
„ fpringen! " Zoader hun antwoord af te wach-
ten, nam hij een' loop, fprong toe, en — viel
in het water.
Het ontzaggelijke gefchreeuw der kinderen-
bragt eenige menfchen bij een, die alles deden,
"om