Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
204 cezondhei»,
wind. En als er fleclits eenige druppels regen
yielen, dan zoclit zij ijlings onder dak te komen.
Bregtje verwende zich zoo zeer, dat zq
yan elke verandering van het weder ziek werd.
Elke ruwe lucht, waardoor zij ging, veroor-
zaakte haar tandpijn, of zinkingen en koorts.
■Op den fchoonften en warmden avond durfde zi,j
naauwelijks een oogenblik in de opene luclvt
wezen. Hoe beklaagde zij zich, toen zij ver-
'ftandiger geworden was; o! hoe beklaagde zij
■zich toen, dat zij zich zoo week had gewend..
' ■,, Ik ben een ellendig fchepfel," zeide rij,
„ ik moet toch in de lucht en het weder le-
M ven en ik heb mij niet gewend, om de
„ lucht en het weder te verdragen. Hoe me-
„ nigmaal moet ik binnen, dé déur blijven, ter-
„ wijl anderen zich daar buiten vermaken." Zoo
zéér bejammerde bregtje het, dat zq zich
niet meer had geliard — maar toen was het,
tielaas! te laat.
L X X X V I I 1.
De mlde har rij.
. In dat Engeland, welks inwoners men wel
eens de wilden van Europa noemt, was geen
wilder fchepfel bekend, dan de jonge harrij.
Als er iets tc' loopen en te fpringen viel, was
hij