Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
a8 iv&EINE VERTELLINGEN.
„ ik een fchaapsvel. Daaruit moet gij mg een
„ iiartslederen broek vervaardigen."
24. Na eene afwezigheid van eenige jaren,
kwam zeker iemand in zijn vaderland terug. Hij
bezocht allen, die hij voorheen gekend had. In
zeker huis verwonderde h^ zich over de oudfte
dochter. „ Eizeide hjj; „ ik zou u haast
„ niet meer hebben gekend. Ik dacht, dat Me-
„ juff;;r voorheen grooter ware geweest!"
25. Iemand vond een' bekenden, wien hg des
morgens vroeg bezocht, nog in het beJ. Al de
venfters van zgne flaapkamer ftonden open.
„ Waarom fluit gij die venfters niet," vroeg
de perfoon, die het bezoek aflaide. „ Ei "
antwoordde de ander, „ ik laat de venfters al-
„ tijd open; want ik mag gaarne het daglicht
„ zien, als ik des nachts vvak'ker word."
26. Er werd eens aan iemand in een gezeU
fchap gevraagd, welk een ding het zout toch ei-
gsnlijk was ? Zonder zich te bedenken, antwoord-
de hij: „ Het is de kruiderij, die de fpijzen
„ bederft, als men ze daar niet bij doet."
27. Een bedrieglijke herbergier had eenen
dojjcrcizendcn! vreemdeling teii^ hooge rekening
'voorgelegd. Onder andereu had hij voor den
voerman van dien vreemdeling drie flesfchen bier,
en zes glaasjes jenever, op de rekening geftcld.
„ Wel, IvüStekiri t" zeide de vrt;eaid&lii.g: „ zoo
„ VL-el