Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCO GEZOND H £ I D ,
kwam daar van daan, omdat de Heer smiï
j:eer gezond was.
- „ Maar, Mijnheer smit !" vroeg iemand hem
eens, „ hoe hebt. gq u dan toch zoo lang
„ gezond kunnen houden?" — „ O," ant-
woordde hij, „ dat kan men wel,wanneer men
„ flechts van natuur een vast ligchaam heeft.
, „ Ik ben reeds in mi,ine jeugd zeer geiiard;
„ mijne, ouders vertroetelden mq niet , en ik
„ moest in wind en weder naar buiten, wan-r
„ neer andere kinderen in een warm Itook-
i, vertrek gekoesterd . werden. Naderhand ben
„ ik immer matig geweest, en heb nooit meer
„ gegeten en gedronken, dan noodig was om
„ honger en dorst te fl.illen, al had ik ook
„ npg zulke heerlijke geregten en dranken voor
„ mij. Nooit heb ik veel met die lekkere
„ fpijzen opgehad, die uit duizend dingen za-
„ mengeileld, of waaraan fuiker noch kruide-
rijen gefpaard worden. Groente met een goed
„ fl:uk vleesch, is fteeds mijn géliefdfte eten
„ geweest; en ?oo dikwijls ik kon, heb ik,
^ met arbeiden of wandelen, beweging in de
n vrije lucht gemaakt; meer heb ik tot behoud
„ van mijne gezondheid niet gedaan.'*
•. „ Zoo gij . intusfchen," vroeg liem een an-
der eensi « van uwe kindschheid af, een '
„ awak ligciiauui iiadt gthad ?" -- Dan zou
I - - «ik