Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
krawkheid,
»93
'y, den. Heer weerman de uitgelezenfte fpijzen»
„ Hij zegt ook dikwijls: „ de gezondheid is
«, „ het kosteiykfte, dat ik heb; en ik zou
M „ met den armen Heer weerman niet wil»
ft len ruilen, al kon ik ook al zijn geld
w y, magtig worden. — Ik heb kracht en lust
„ „ tot den arbeid, en ik kan mij met eene
„ „ kleinigheid zeer goed vermaken.""
„ In het enkele aanzien van dien man ver»
„ maakt men zich reeds, zoo opgeruimd is zQn
„ gelaat; maar bq den Heer weerman verkeert
y, niemand gaarne; zoo zeer ftaat een* iedeif
„ alles by hem tegen.'*
L X X X I V.
De Heer smit; o/, waardoor houdt men
zich gezond?
De Heer smit was reeds vrij bedaagd. Hij
had al bijkans zes en zeventig jaren achter
den rug; en nogtans was hij zoo fterk en vast,
als of hij eerst half zoo oud was. Hij kon
nog bijna al zijn werk verrigten; wiad en we-
der ontzag hij weinig of niet; hij lelde nog
eenen vrij langen weg te voet af, zonder moe-
de te worden; at fteeds met graagte, en waar
hij kwam, daar zag men hem gaarne, omdat
hi] altoos opgeruimd en vergenoegd was. Dat
N 4 kwam