Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 GEZONDHEID,
M n wilde ik met hem riiüen!"" „ De arme
M man! Hij moet dikwijls verfcheidene weken
„ achtereen te huis blijven, en zelfs wel het
„ bed houden, dan hoopen zich zqn arbeid
„ en bezigheden op, en alles geraakt in wan»
„ orde, dewijl hq het niet bezorgen kan, en
„ geen' lust of kracht heeft om iets te doen;
„ en naderhand veroorzaakt het hem veel moeite ,
„ als hij het wederom te regt en in orde moet
„ brengen. — Gedurende zijne krankheid valt
„ hem de tijd doodelqk lang; en naderhand weet
„ hij niet, hoe hij alles afgedaan zal krqgen.
„ De beste geregten, die hem voorgezet wor-
M den, fmaken hem niet, als hij ziek is, en
„ alles ergert en verdriet hem. Zijne, huisge«
„ nooten hebben dan wat met hem te ftellen;
y, en hij maakt het leven voor hen allen, door
„ zijne eigenzinnigheid, zeer lastig. En nog.
„ tans is hij doorgaans niet eens terdege ziek,
„ maar flechts ongefleld."
„ Hoe gelukkig is daarentegen niet de arme
„ BERTOLD naast onze deur. De man bezit
„ zeer weinig, maar is echter altoos vergenoegd
„ en vrolijk. H|j gaat door wind en weder,
„ zonder dat het hem fchaadt. Van den vroe-
„ gen morgen tot aan den laten avond, is hq
„ vlijtig en arbeidzaam; en een ftuk brood
„ met zout fmaakt hem dikwijls veel beter, dan
„ den