Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAARZAAMHEID, ENZ. I^S
wel beviel. Al wat hij voor zich uitdacht,
had hii doorgaans reeds meermaien genoten.
Toen werd nu dat dwaze mensch dikwijls
volflrekt mistroostig over het leven, en beklaag-
de zich, dat men weinig vermaak daarvan had.
Zijn laatfte hulpmiddel, om zich op te beuren,
was de wijn of de fpeelkaart .— maar door
het eene veroorzaakte hij zich doorgaans he-
vige hoofdpijn, en bij het andere had hij ge-
ftadig krakeel en twist.
Ziet, de Heer fels had geld, arbeidde niet,
was bij alle vermaken en verlustigingen te-
genwoordig, — en evenwel was liij nooit ver-
genoegd !
ACHTSTE AFDEELING.
gezondheid, krankheid.
L X X X I I.
Dc zieke adriaan.
-iaat mij heden eens naar adriaan gaan,"
„ lieve vader!" zeide de kleine albert; „ ik
Na „ heb