Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V t IJ T , t U I H E I 0 ,
eene pQp, maar deze fmaakte hem doorgaans
niet. De voormiddag alleen verveelde hem
reeds op eene onverdragelijke wijze.
Om den tijd te verdrijven, dronk hg, na zijn
ontbqt, het eene glaasje na het andere. Dus
werd hq bijkans een zuiper. Des middags zat
hij lang aan tafel, insgelijks om den tqd te doo-
den. Dan at en dronk hij te veel, en zoo be-
roofde hij zich ook meestal van alle welgehu-
meurdheid voor den nami^ag, en was alsdan
onvergenoegd. Wanneer hij dan, tegen den
avond, met eenige bekenden bij een kwam om
te fpelen, dan fpeelde hij flecht, of begon ook
vrel te krakelen, en maakte hen zoo verdrietig,
dat ^ii niet meer met hem fpelen wilden. Welk
genot harj de man nu toch van zijn leven?
Somwglen viel het hem wel eens m, dat hij
zeer dwaas gedaan had, toen hij zich had ver-
beeld, dat het lediggaan zijn leven regt aange-
naam zou maken. Hq moest veeleer bekennen,
dat hij vooriieen veel vergenoegder leven had
geleid; maar nogtans wilde hq niets nuttigs
cp nieuw bij de hand nemen; want hQ was nu
geheel van allen arbeid afgewend. Al wat hij
overdacht «n bezon, was, hoe hij dien dag, en
die weel', regt vermakelijk doorbrengen, en welk
een gt noegen hij zich daar en daar zou verfchaf-
fent 'Maar hq kon niets uitvinden, dat hem
wel