Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEINE VERTELLINGEN. ' ft?
goedveld aan zijn' vriend eenen brief, waarin
hij hem gefchreven liad: „ zoo mijn Heer goed-
„ veld, wegens al te grooten haast, dezen brief
„ niet in eigen peribon bij u mogt kunnen af-
„ geven, zoo zend flechts naar de herberg, dtn
„ gouden arend, om denzelven af te halen."
fti. Twee knapen op het land baden hunne
moeder om verlof, om naar het naaste dorp te
gaan. Daar was een feest, waarop zij een ftukje
koek wilden zien te krijgen. Ds moeder veroor-
loofde het hun 'eindelijk, oflchoon ongaarne,
naardien zg niet ophielden, om haar daarom te
bidden. „ Gij zult wel zienzeide zij, „ dat
„ gij niets krijgen zult." — „ Welnu," zeide
zij, toen de knapen, tegen den avond, terug
kwamen, „ hebt gij nu wel koek gekregen?" —.
„ Stoffel heeft niets gehad," antwoordde een
van hen, zeer vergenoegd, „ maar ik had bq-
„ kans iets gekregen! "
22. Jeinand had eens zulk een' onbeleefden
brief gekregen, dat hij daarover zeer verdrietig
was. Daarom fchreef hij aan den zender terug:
„ Ais gij mij wederom zulk een' onbeleefden
„ brief zendt, zal ik denzelven ongeopend terug
„ zenden "
23. Zeker eenvoudig mefisch kwam eens bij
een' lederen - broekmaker. „ Gocdaii dag, baas
„ jEREMiAb I" zeide hij tot iwm , „ nier heb
„ ik