Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
s p aar z a am ?! f. j d , k fvz. •ijj
Heef geërfd. „ Zie zoo -! " zeide hij,nu wü
it ik ook regt aangenaam leven. 'Ik behOef
„ niet meer te werken. Ik wil' mijne dageia
in louterè vermaken flijten." ■
De Heer fels ging, van dezen' tijd af->
ledig. Hij bezocht zijne bekenden i ging een
weinig v/andelen, liep in dë herbergen, eft
overal, waar gezelfchap te vinden was.-
Eenige dagen achtereen beviel dat leven hem
heel wel; maar fpoedig kreeg hij evenwel ver>-
driet daarin;. Zijne bekenden hadden hunne be-
zigheden, en konden hem niet zoo gedurig aan
de praat houden; en hq merkte wel, dat zij
dikwijls gaarne zagen, dat hg heenging, ' ten
.cmde zij ongeftoord mogten kunnen voor'-'t'er-
ken. Van her wandelen kreeg hij (Jen buik
bok welhaast vol. Al de wandelwegen hadden
voor hem reeds iets alledaags. Ii^ de herbergen
vond hij niet altijd gezelfchap; ("ff alle verma-
ken en verlustigingen waren hem welhaast on-
verfchillig, ja ten deele zelfs walgelijk , ■ dewijl
hij ze' te dikwijls genoten had. \Vaarmede zou
de man nu zieren tijd doorbrengen? Dezelve
viel hem doodelljk laflg. ■
De Heer féi:s Hiep des morgens tot acht of
negen uren; dat maakte hem traag eil verdrie-
tig. Nu keek hij uit het venfter, maa. op de
iflraat was niet altijd iets te zien; dan Hopte Iiij
N tene