Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAAÜZAAMHEIO, ENZ. 19I
<!e kinderen van huanen buurman, covert
en GERRIT, die ook hun werk hadden afgedaan,
daar insgelijks bij. Nu. ftond het gozen zeer
tegen, dat hij moest henengaan, om te leeren
en te werken. „ Eidacht hij, „ik kan nog
„ wel een poosje blijven." Bij dat poosje voeg-
de hij nog een poosje, en bleef al hangen; maar
hij was evenwel zoo vergenoegd niet als de an-
dere kinderen; want hij dacht telkens met on-
rust aan hetgene hij nog te doen had, en
wenschte wel, dat hij daarmede ook zoo geleefd
had, als geurt. Hoe langer hij fpeelde, des
te minder lust had hij, om naar binnen te gaan.
Intusfchen naderde de tijd van het avondeten.
,, Nu krijg ik het toch niet meer voor het
„ avondmaal gedaan," dacht gozen; „ welaan,
„ ik zal het doen, als ik van tafel kom."
Na het eten was gozen vermoeid; en dal
was natuurlijk, daar hij zoo lang gefpeeld -had.
Hij zette zich wel aan zijn werk, maar hij
vorderde daarmede, niet; want alle oogenblikken
vielen hem de oogen toe. — Hij leide zich te
beb, maar met angst en zorg, hoe het morgen
afloopen zou.
Toen hij nu, des anderen daags, in de fchool
kwam, was er waarlijk niets verrigt van hetge-
ne hem was opgegeven. Hij verhaalde den mees-
ter, op een' bedroefden toon, hoe het hem gis-
te«