Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAARZAAMHEID, ENZ. 28?
inot en wormen opgegeten; en het geld, hetwelk
hij voor al dat goed gegeven had, was ge-
noegzaam even als weggeworpen. Da dwaze
man had zelfs hier en daar nog geld geleend,
om des te meer van hetgene hem zoo goed-
koop fcheen, te kunnen koopen, en er moes-
ten ook interesfen van worden betaald.
liet ganfche huishouden van den man ge-
raakte dagelijks meer in verwarring, zijn land-
bouw bragt hem al minder en minder op,
zijne huizen vervielen; de belastingen daarop,
welke hij niet had kunnen afdoen, groeiden
meer en meer aan; daarbij kwam de loon van
al het volk, dat hQ in zijn' dienst had »
kortom, de man geraakte in groote verlegen-
heid, hoe hy aan al dat geld komen zou, en
die verlegenheid werd fteeds grooter, daar nie-
mand hem, ten laatfte, meer geld leenen wil-
de. — In den beginne fchaamde hij zich, om de
overtollige goederen te verkoopen, en hij dacht:
„ wat zullen de menfchen daarvan zeggen?"
Toen zijn nood naderhand groot werd, wilde
hij zich wel gaarne van het een en ander ont-
doen; maar toen bood niemand hem zoo veel,
als hij zelf gegeven had; want de lieden dach-
ten : „ hij moet zich van dat goed immers
„ wel ontdoen, en het is ook niet meer in
p 2ulken goeden ftaat, als voorheen."
Pe