Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
l86 V t IJ T, L U i H E I D,
hoeven, met derzelver akkers, en nog eenige
duizend guldentjes aan contant geld in zijn'
buidel, en leefde daarmede vergenoegd. Tot
zijn ongeluk werden er, in ons ftadje, verfchei-
dene lieden, door tegenfpoed of flecht huishou-
den , arm, en moesten hunne huizen, landerijen
en verdere goederen verkoopen. Intusfchen
waren er juist geene koopers. Eenigen hadden
geen' lust om te koopen, en,de meesten hadden
geen geld. Daar kocht nu de Heer boelhuis
al wat los en vast was; het ééne huis, het
ééne ftuk land, en den éénen tuin, na den
anderen.^ «Wat henker!" zeide hij fteeds,
„ het is immers een fpotgeld, waarvoor ik het
y, hebben kan — het verdient immers geene be-
„ denking." Zoo handelde de Heer boelhuis
ook met kleederen, bedden, fpiegels, kasten en
commodes; en hij had, ten laatfte, in zqn huis
naauwelqks eenige plaats meer voor al dat goed.
Maar al dat goed bragt hem niets op. De
huizen ftonden ledig, en vonden geene huurders,
de jaarlijkfche lasten moesten er evenwel van
wordén betaald, en er was geftadig iets aan te
repareren. De velden en tuinen kon hy ook
niet ordelijk bezorgen; en zijne eigene landerijen,
die voorheen in den besten ftaat waren, gingen
daarbij mede te gronde. De goedkoope losfe
goederen en meubelen, werden gedeeltelijk door
mot