Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
spaarzaamheid, enï. i8s
taalde. De ongelukkige wist niet, lioe zy be-
talen, en waarmede zij, in het toekamstige,
haar leven onderhouden zou. — In" vettwijfe-
ling ging zij henen, en.....verdronk zich,
LXXVUL
Dt Heer boelhuis ; of koop niet, utat gij
niet noodig hebt.
„ Welk een ongelukkig man is dat, die daar
„ zoo treurig en mijmerend aankomt ?" dus
vroeg de Heer liepdal zijnen vriend, met wien
hij aan het venfter ftond. „ Die man moet zeer
„ ongelukkig zijn; en kan het hartzeer o|>
„ zijn aangezigt lezen." — „ Ongelukkig?"
antwoordde de vriend, „ ach, ja wel is hij dat.
„ Hij is de armfte man van ons geheele ftadje;
„ en voorheen was hij misfchien de rijkftdi De
„ goede man is enkel daardoor zoo arm gewor-
„ den, dat hij alles- zoo goedkoop gekocht
„ heeft." Hierover verwonderde zich de Heer
liefdal. Hij wist niet, hoe hij dat opvatten
moest, en bad zijnen vriend om de uitlegging;
want hij kon niet begrijpen, hoe men, door
goedkoop te koopen, arm worden kon. Zijn
vriend loste hem zulks op.
De Heer boelhuis, zoo beet deze man, bezat
eeji fraai en wel ingerigt huis, vijf of zes land-
M 5 hoe-