Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sé RLEINB VERTELLINGEN.
weten, hoe laat het was. Dewjjl hij aan zyn
huis een' zonnewijzer had, zeide bij tot zijn
knecht: „ ga toch eens heen, antonie! en
„ kijk eens, hoe laat het is." Antonie ging
heen, en nadat hij een' vrij langen tijd wegge-
bleven was, kwam hij terug, en bragt zijnen
Heer den ganfchen zonnewijzer voor het bed.
„ Daar," zeide h|j tot zijnen Heer, „ zie gij
j, Zelf hoe laat het is, ik kan met dat ding
„ niet te regt komen."
17. Twee menfchen orimoetten elkander in
eene ilraat, en de een fcheen voor den anderen
niet uit den weg te willen gaan. Spijtig zcide
de een tot den ander': „ ik ga nooit voor etn'
„ gek uit den weg." — „ Hn ik zeer gaarne,"
antwoordde de ander, terwql hy uit den weg
week, en eene beleefde buiging maakte.
18. y. Als mijn Heer vriend komt," zeide
zeker iemand tot zijr.en knecht, „ zeg hem dan,
„ dat ik hem na den middag te vier uren wensch
„ te fpreken." «— „ Goed! goed!" antwoordde
üe bediende; „ maar, mijn Heer! wat moet ik
„ hem zeggen, zoo hij eens niet komt?"
19. „ Er is toch niet veel op het menfche-
y, lijke leven te rekenen," zeide eens iemand.
„ Heden gaat men gezond naar bed, en morgen
„ (laat men dood wederom op!"
ao. Iemand zond eens »et zekeren Heer
gueo-