Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAARZAAMHEID, ENZ. iSj
weder velrvaardigde zij eenigen toeftel van op-
fchik en pronk, voor haar en hare kinderen;
en zoo verliepen , er geheele dagen.
Intusfchen konden de meiden, door het ge-
heele huis henen, en in de keuken, leven
zoo als zij wilden. Vele dingen bedierven, de-
wijl , zij niet in acht genotnen werden; vele
dingen geraakten weg; van alle kanten werd zg
door haar gezin bedrogen; en alles moest zij
drie- en vierdubbel betalen, dewql zij lüet
behoorlgk op den inkoop toezag.
Binnen weinige jären was haar man arm; en
niemand verwonderde zich daarover. „ Het
„ kon immecs niet anders loopen;" zeide een
ieder, „ want de vrouw zag in het geheel
„ niet naar hare huishouding;" en menig een
voegde daarbij: „ het is toch een llecht wijfJ"
L X X V I I.
De koßj'drinkfter.
De weduwe van een* foldaat had het gebrek i
dat zij zich aan de kofBj te zeer verflaafde.
Zij was eene brave en vlijtige waschvrouw, en
verdiende met haren arbeid zoo veel, dat z^
daarvan wel zou hebben kunnen leven, zoo
zij zich met onontbeerlijke noodwendigheden had
M 4 wil-