Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPAARZAAMHEID, ENZ. t8l
geheele jaar door gerekend, veel geld. Diens-
volgens moest hfl nu eens hier, dan eens daar,
bq zijne buren leenen, en het kostte hem dik-,
wijls veel zorg, om het geld, hetwelk voor
zijne noodwendigfte uitgaven, voor den loon
van bedienden en werkvolk, voor den aankoop
van vee en gereedfchappen, gevorderd werd,
te bekomen.
„ Mijn God l" zeide h^ eenmaal tot een*
goeden vriend, „ ik weet niet, hoe het in
zijn werk gaat. Ik heb, het geheele jaar
door, fchoone inkomften, en kan echter
daarmede nooit rondfchieten." — „ Dat weet
ik intusfchen zeer wel," antwoordde hem,
zijn vriend, „ gij wilt niet bezuinigen. Gij
geeft voor onnoodige dingen te veel geld uit. •
„ Gij gaat als een verkwister te werk. Klei-
„ nigheden telt gij niet, en die kosten u jaar-
lijks eene groote fom. Heden een paar gul-
den, morgen wederom eenige, dat beloopt
„ ten laatfte vrij wat; en dan moet u het geld
daar, waar gij het onontbeerlijk noodig hebt,
ontbreken. Zoo gij ooit eens eenig groot
verlies leedt, zoudt gij op eenmaal een arm
„ man wezen."
De Heer Thomassen zeide niets; maar hq
fchafte de te groote vertering af. Hij was met
een enkel tafelgeregt tevreden. De kleederen
M 3 wec^