Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
, tj!6 v l y t, l u i h b i d,
aangename weder,, waren zij toch allen vr^
vergenoegd. Maar het arme klaarTje hac
zelfs geen' lust meer tot fpelen, en wanneei
de kinderen van den Predikant, nahet volbren^
gen van hun werk, haar daartoe aanzochttn.
dan floeg zij dat aanzoek af.
Thans leerde zij inzien, hoe waarachtig he
.was , hetgeen hare moeder gezegd had, da
men zelfs den tijd niet eens wist door te bren
gen, als men niets nuttigs leeren wilde. — Bij
kans veertien dagen had zij reeds zoo gefleten,
en nog kon men geen voet buiten de deu:
zetten. Treurig zag zij dan hare moeder aan,
alS' er gezegd werd, dat niemand daar buitei
voortkon. — Hare moeder beklaagde haar
„ wie kan dat helpen ? kind!" zeide zij; „ gi,
„ ziet, dat het niet in onze magt ftaat. —
„ Zie nu, hoe goed het wezen zou, zoo gi,
„ thans een weinig lezen, fchrijven, breijer
„ of naaqen kondet, zoo als de kleine emi
„ lia." — Klaartje zuchtte — en hare moe
der vervolgde: „ moet ik misfchien Neef ve^
„ zoeken, dat hij ü mede in zijne fchool op
„ neme ? " — „ Ja! " antwoordde de kleine,
zachtjes en befchaamd; en zö knikte een wei-
nig met het hoofd daarbij.
Klaartje ging met de overige kinderen naai
derzelver fchool. Zij ving aan te lezen; wani
dl