Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sraakzaamhbio, rUz. i^f
op. Dé fneeuw viel, eenige dagen achtereen»
toet dikke vlokken; en het geheele erf was,
eene el hoog, daarmede bedekt. De meid had
daarin flechts een paar fmalle paden, naar de
fchuur en den veeftal, gemaakt. Nu was de
koude ook zoo flireng, dat niemand gaarne uit-
ging, als hij niet moest»
Dat waren nu treurigè dagen Voor het kleine
meisje, dat zich met niets nuttigs onledig hou-
den kon. O hoe lang viel haar de tijd! Het
kwam haar voor, als of elk uur wel tieümaal
zoo lang duurde als anders. Daar zat Zij ,
misnoegd en verdrietig, op haar fl:oel^e nevens
hare moeder, .en zag nu eens de wanden, dan
eens de tafel, dan weêr den haard aan. Hort-
derdmaal vroeg zij hare moeder, of zij niet
haast weder naar huis zouden reizen, omdat
zq dacht, dat het daar beter zijn zou: maar
op den weg kon niemand voort; vooral daar
er, van tijd tot tijd, verfche fneeuw viel. —
Hoe vloog, daarentegen, niet de tijd voof de
kinderen vari den Predikant voorbij. Eenige
uren lang gaf hun vader hun in 'zijne ftudeer-
kamer onderwijs. Dan lazen zij eenige kleine
gefchiedenisfen, uit de fraaije boeken, die zij
hadden, of zij fchreven en rekenden, of de
oudfte fpeelde een klein fliukje op het klavier,
en de anderen zongen daarbij. Ondanks het on-
M ääji-«