Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï?6 v l ij t, luiheid,',
voor, den anderen na; en wannéér vader (
moeder haar in iets nuttigs onderwijzen wilden
dan zocht zij altijd daarvan vrq te komen.
„ Dochtertje!" zeide hare moeder, „ als gi
„ op die wijze voortgaat, dan zult gij eei
„ ongelukkig mensch worden. Gij zult zelf
y, dikwijls niet weten, wat gij doen, en waar
„ mede gij den tqd doorbrengen zult." —
y, O," antwoordde de kleine, „ mijn t^'d za
y, ik wel verdrijven! "
In den volgenden winter bezocht hare moe-
der een' van hare naaste bloedverwanten, di€
Predikant oj) een dorp was; en klaartje
werd, op hare dringende bede, medegenomen.
Dat was eene vreugde voor klaartje, toen
zij bij den Predikant drie aardige kinderen
vond, waarmede zij fpelen kon. Dat vermaak
duurde eenige dagen achter elkander voort.
De kinderen fpeelden door het huis henen, in
het woonvertrek, en zelfs op het erf, ofTchoon
er 'een weinig fneeuw lag. ' ï.
De Predikant onderwees zijne kinderen dage;
lijks eenige uren lang, en had klaartje ge-
vraagd, of zij daaraan deel nemen wilde; maar
zij betuigde weinig lust daartoe.- Men liet haar
haren wil. In den aanvang wist zij zich ook
wel bezigheid te verfchaffen, zoo lang zij
nog buiten kon zijn; maar dit hield welhaast
op.