Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 v l ij t , luiheid,'
„ ftuiver meer; en te bedden en andere lieden
„ lastig te vallen, dat is fchandelijlc. Wilt gq
r, mij getrouwelijlc bijfiaan, dan, denk ik, ziil-
„ len wij ons er wel door redden." Al de kin-
deren verzekerden, dat zij hem gaarne in alles
helpen wilden; ert zij verheugden zich, toen zij
hoorden, wat zij doen moesten. Hun vader
leerde hun de kruiden kennen, die zij zoeken
moesten; en, eer het middag was, hadden zij
eene tamelijke menigte daarvan bq een.
Van dezen tqd af verzamelde het ganfché ge-
' zin, zoo lang het jaargetij daarvoor gunftig was,
kruiden en wortelen; en dirk verkocht ze in
eene nabijgelegene ftad voor goed geld. Na
eenige jaren kon hij zoo veel kruiden en wor-
telen niet meer leveren, als men van hem ver-
langde, en moest daarom lieden aannemen,
die hem hielpen zoeken. Ten laatfte had hq
genoeg met het bloote inpakken en verzenden
der kruiden en wortelen te doen, en behoefde
ze hiet meer met de zqnen, in eigen per-
foon, te zoeken.^ Hij had wel twintig lieden
afgenomen, die den ganfchen oord, vele uren
in het rond, doorzochten, en hem de gewasfen
bragten, wejke hij noodig had, en hij verzond
ze dan, met geheele wagenvrachten, naar de
groote fteden.
Nadat dirk dezen handel, eenige jaren lang,
ge-