Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 KLEINE VERTEL LINGEN.
heid, zijnen geldbuidel in den vloed vallen.
„ Iii zal zien," zeide hy, ,, of lij, bij mijne
„ terugkomst, den buidel met een haak weder-
„ vinden kan. Intusfchen wil ik de plaats der
„ rivier, waar de buidel gezonken is, merken."
Hij nam zijn zakmes, en fneed op de plaats,
waarnevens de buidel in het water viel, een kerf-
je in het bootje.
14. Eene oude Dame, voor wellte het gaan
zeer bezwaarlijk werd, had het ongeluk, dat
er, op eene kleine reis, driemalen iets aan ha-
ren wagen brak. De beide eerlle makn liet zy
het zich welgevalleu, en klom er uit; maar
bij de derde maal was zij daartoe in het geheel
niet te bewegen, ofichoon de wagen gansch en
al omgevallen was.. « O!" zeide zij, toen
men haar vüoritelde, dai de wagen wederom in
de hoogte moest worden geligt, „ ik zal, van
„ binnen, den wagen wel mede helpen ligten."
15. Op een dorp, waar men geen toren-uur-
werk had, deed men een' zonnewijzer maken,
om aan de fcliaduvv des wyzers te kunnen zien,
hoe laat het was. Daar intuslchen de regen den
zonnewijzer belciiadigde, beft.;lde iemand, daï
daarover een dak wierd gemaakt, om alles ter-
dege droog te houden.
ï6. Zckrr iemand, die ziek lag, en geen uur-
werk in zijne i.amer had, vwla.igdc zeer, te
ß 5 we-