Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
staarzaamiieid, b n z.
gelegen was, zonder eigenlijk te weten, waar-
van hij daar lezen zou.
Treurig wandelde hij i eenmaal tusfchen de ber-
gen door, zuchtte over z^n lot, en bedacht,
wat hij nu zou aanvangen. Toen viel zijn óog
op een paar bloemen, die hij federt lang niet
gezien had. Hij bezag ze, en bevond, dat
het zulke bloemen waren, als hij, in zijne
kindschheid, den Arts in zijns vaders huis had
gebragt. „ Hemel!" dacht hij, „ er beftaan
„ immers m mijn geboorteland zoo vele arme
„ lieden van het inzamelen van kruiden: zoo
•„ ik dit thans eens aanving; misfchien kan ik
„ toch den honger daarmede afweren, en de
„mijnen, al is het ook flechts kommerlijk,.
„ daarmede onderhouden.".
Dirk dacht daarover verder na. Hij onder-
zocht, of er vele van die kruiden, welke de
Artfen en Apothekers gebruikten,. in dien oord
groeiden; en hij bevond, dat zij in' overvloed
voorhanden waren. Dirk kwam vrij opgeruimd
te huis.
Den volgenden dag moesten zijne vrouw en
kinders, des morgens vroeg, met hem naar het
bosch gaan. „ Kinderen! " zeide hij onderweg,
j, honger is een fcherp zwaard. Gij weet, dat
„ ik u naauwelijks langer droog brood, verfchaf-
„ fen kan. Binnen weinige dagen heb ik geen'
„ (lui-