Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
17a VLIJT, LUIHEID,
een vlijtige knaap; en waar hij flechts iets lee
ren kon, daar was hq zeer opmerkzaam.
In het huis van zijnen vader woonde een be-
kwaam Geneesheer, die vele kruiden gebruikte,
om daaruit geneesmiddelen voor zqne zieken te
bereiden. Dirk, die verlof had om bij den
Arts te gaan, leerde bijkans al die kruiden ken-
nen, vroeg waartoe zq dienden, en waar zij
groeiden, en verzamelde ze op zijne wandelingen
voor den Arts, die hem deswege zeer prees.
Twintig jaren daarna was dirk een koopman,
en had, federt langen tijd, aan geen verzamelen
van kruiden meer gedacht. Zijn handel, die
zeer goed ging, hield hem volliomen bezig, en
binnen weinige jaren dacht hq een tamelijk wel-
gezeten man te zijn. Maar er kwamen een
paar ongelukkige jaren, waarin hij, op onder-
fcheidene waren, veel verloor. Ja, lieden, die
hem veel geld fchuldig waren, betaalden hem
niet; en een listige bediende, dien bij voor
zeer eerlijk hield, ontftal hem eenige duizen-
den ; waardoor d^ brave dirk verarmde.
Hq fchaamde zich om in de ftad te blijven ,
waar hij zoo wel gefteld geweest was, offchoon
een ieder hem beklaagde. Hij toog, met vrouw
en kinderen, naar een ftadje, dat eenige uren
van zijne vorige woonplaats verwijderd, en tus-
fchen bergen, waarop groote bosfchen ftonden,
ge-