Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
spaarzaamheid, enz. l6(ji
de menfchen voort te komen. Hij fchaamde zich
nu ook, dat hij zoo onwetend én traag was;
maar wat hielp dat? Wanneer hjj er zich ook
eens op toeleggen en regt ijverig wilde zijn,
dan werd hem zulks welhaast te zwaar, omdat
hy zich niet, van zijne kindscheid af, daaraan
gewend had. —- Hij wist ten laatfte niet meer,
waarmede hij zijn brood verdienen zou.
Gansch anders ging het zijnen broeder fre-
derik. Deze was overal bemind, waar hij flechts
kwam. Men had hem gaarne bij alle dingen,
die bekwaamheid en vlijt vereischten. Frederik
verdiende fteeds meer dan hij noodig had, en
bekwam, met den tijd, eene zeer aanzienlijke
plaats, waarin hij voor vele menfchen nuttig
wezen kon, en zelf rijk werd.
Nu kwam er eens een bedelaar bq hem, die
om eene aalmoes vroeg. „ Dat gezigt is mij
„ immers bekend," dacht frederik. — Hq
vroeg den man, hoe hij heette, en waar hij
van daan was? — O hoe verfchrikte hij, toen
hq vernam, dat het zijn broeder karel was!
Frederik nam zijnen ongelukkigen broeder
tot zich, kleedde hem, en onderhield hem. —r
Ach, hoe verheugde zich frederik, dat hi,]
vroeg iets nuttigs geleerd, en zich aan den ar-
beid gewend had. Zonder hem had de ongeluk-
kige KAREL moeten bedelen en honger lijden!
L 5 En