Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\66 vlijt, luiheid,
ROZENBOOM- verveelde zich diliw^ls geweldig.
De aanhoudende gastmalen en vermaken waren
hem dikwijls onverdragelqk, in plaats dat zij
hem zouden hebben vervrolijkt; en er bleef
hem altoos een geruime tijd overig, waarmede
hij niets wist aan tex vangen; bijzonderlijk des
voormiddags, wanneer hij, uit verdriet, van
den eenen bekenden naar den anderen liep.
Zoo leefde Mijnheer rozenboom eenigen
tijd; maar reeds in het eerfte jaar waren
de interesfen van zijn kapitaal, voor zijne
zware uitgaven niet toereikend. Hij maakte hier
en daar eenige fchulden, en, om ze te beta-
len, moest hij zich van een klein gedeelte van
het uitgezette kapitaal bedienen.
Toen kon Mqnheer rozenboom nog minder
met dB interesfen van zijn geld rondfchieten,
daar hetzelve reeds verminderd was, en zijne
uitgaven fteeds even groot bleven als voorheen.
Hij fchoot er derhalve de eene fom na de an-
dere bij in, tot dat, na ongeveer twintig ja-
ren , bijkans de geheele erfenis was verfmolten.
Nu bond hg zich wel in, maar te laat. Had
hij weder kunnen arbeiden, dan had hij zich
misfchien nog kunnen redden; maar in de laatfte
twinüg jaren had hij het arbeiden geheel afge-
leerd. Hij verkocht al de kostbaarheden, die bg
bezat, de eene na de andere; ten laatfte moest
hij