Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
spaarzaamheid, enz. l6s
Voorheen had die rozenboom in veel geluk-
kiger omftandigheden verkeerd. Toen zijne ou-
ders ftierven, erfde hij eene groote fom geTds,
eene ganfche kast vol fchoone harde Piasters,
een huis, en velerlei meubelen van groote waar-
de. „ Nu," zeide hij, toen dat alles het zijne
was, „ nu behoef ik niet meer té arbeiden."
Mijnheer rozenboom gaf nu den handel op,
dien hij, tot dus ver, gedreven had, en zette
het geëerfde geld -op interest uit. — „ Ik zou
„ dwaas wezen," zeide hij tot zijne vrienden,
„ zoo ik mij langer met die zaak wilde inlaten;
„ ik kan het immers beter hebben; — ik heb
„ immers niet noodig, dat ik mij met den han-
„ del plage, want ik heb toch geld genoeg."
Mijnheer rozenboom at en dronk; had,
wekelijks eenige malen, eene groote menig-
te gasten bij zich, en de overige dagen der
week was hij by anderen te gast. Mijnheer
ROZENBOOM was bij alle pretten en vermaken,
hoe veel geld dezelven ook kostten; want,
daar hij geene bezigheden meer had, ontbrak
hem geen tijd, om al die dingen bij te wonen.
„ Ach ! " zeiden de menfchen , • „ wat" heeft
„ die man het wel! geen arbeid, geene zorgen,
„ de ganfche kast vol geld, en enkel vermaak
„ en genoegen! "
Die menfchen bedrogen zich. De goede ITeer
L 3 Ko-