Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï64 v l ij t , luiheid,
„ mQ de tijd droevig lang vallen, en ik zou nie
„ weten, wat ik aanvangen zou, ja ik zoi
„ geeuwen en verdrietig zijn. Neen, ik wil lie
^ ver arbeiden zoo veel ik kan. Als men dai
„ een uurtje vrij heeft, en zich eenige uitfpan
„ ning verfchaft, dan is dat duizendmaal aange
„ namer, dan wanneer men eene ganfche week
„ lediggang doorbrengt. Het zou ook heel flech
„ van mij wezen, als ik niet arbeiden wilde
„ daar ik gezond ben, en krachten daartoe heb
„ Lediggang kan geen genoegen baren! "
L X X.
/
Mijnheer rozenboom; of, de verarmde
rijkaard,
In eene groote handelilad leefde een man,
ftil en eenzaam, in een klein kamertje van een
klein huis, en onttrok zich bijkans aan het ge-
zigt van alle menfchen. Slechts fomwijlen kwam
hij uit zijn huis, als het marktdag was, om
zich wat brood, en vleesch, en eenige aardap-
pelen te koopen, waarmede hij zich de ganfche
week behielp. Om op de markt te komen,
zocht hij de engfte en afgelegenfle ftraatjes op,
en floop digt langs de huizen henen, opdat
niemand zijner vorige bekenden hem zien mogt.
Deze man heette rozenboom.
Voor"