Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j6a c l g t, luiheid,
„ Gq kent intusfchen ook den viytigen co
„ VERT. Zie, de man klaagt nooit over nood
y, en heeft fteeds zoo veel, dat hij en zijn
„ kinderen verzadigd, en rein en ordelijk ge
„ kleed kunnen vporden. Intusfchen verdient h:
„ dat alles met zijnen arbeid. Van den vroege;
„ morgen, tot den laten avond, is hij bezig
„ en vrouw en kinderen helpen hem. Een iede
„ heeft ook den vlqrigen covert liever in ziji
„ werk, dan.vele andere lieden, en men geef
„ hem gaarne wat meer geld, dewijl hij het
„ door zijne vlijt, weder inbrengt. Aan cover'
„ kan men klaarblijkelijk zien , dat de arbeid
„ zame en vlijtige mensch zich er wel door
„ redt, en doorgaans het noodige heeft, terwij
„ de luije dikwijls aan alles gebrek Igden, ei
„ bedelen moet."
L X I X.
JDe arhcidzaajnhüd; of, óe Heer walberc.
De Heer waljwrg had zich reeds van zijne
kindscheid af, aan arbddzaamheid gewend. Nooit
hadden zijne ouders toegelaten, dat hij, geheele
dagen achtereen, ledig ware.
Toen hij nu ouder Werd, en zich zelven on-
derhoüden moest, viel hem geen arbeid te zwaar.
Wan-