Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ït?0 ftljt, l ü t h b i öj
i, van leven z[] allen?" — „ Zij moeten
„ bedrijf oefenen, antwoordde hem zijn vader;
„ dat is« zij moeten arbeiden; daarvoor krij-
i, gen zij geld, en voor dat geld koopen zij
„ dan, hetgeen zq noodig hebben. Een ieder
„ moet eenige bezigheid hebben, waarmede lüj
„ zich onledig houdt, als hij kost en kleede-
„ ren, of het noodige onderhoud voor zich
^ en de zijnen, bekomen wil."
L X V I I I.
htahcid en vlijt; of, meijer , kristoffel
en covert. •
„ Gij kent toch den langen meijer , zoo als
„ hem de lieden fteeds noemen? Zie, die be-
„ delt van huis tot huis, én niemand geeft hem
„ gaarne iets, dewijl hij lui is, en niet werken
„ wil. Dikwijls wordt hij, met harde woorden
„ en fmaadredenen, afgewezen. Een ieder zegt
^ tot hem: „ waarom bedelt gij toch? gij lui
„ „ mensch! gij zoudt immers kunnen arbeiden."
„ „ Dan jammert hij zekerlijk zeer, als hij
„ meermalen geen' rok, of geen hemd meerheeft,
„ die iets deugen, of in den winter in eenen
„ dunnen linnen kiel bijna bevriezen moet. Maar
„ het is zijne eigene fchuld; niemand beklaagt
„ hem,