Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
leügen, huichel aro, enzi
«»Si)
Jwedergevonden was; en de Officier werd in
I de oogen der aanwezigen geregtvaardigd. „ Wij
y, hebben u, met onze vermoedens, onregt ge-
„ daan," zeide deze en gene tot hem. En
een ieder dacht: „ wat lan men het toch
„ mis hebben! "
Voor het overige flirekté dit geheele beloop
van zaken ten voordeele van den armen Officier.
De Minister nam deszelfs zaak, van toen af,
ernflig ter harte; en, binnen weinige maanden,
had hij hem eenen post toegefchikt, waarvan
hij met zijne Oude moeder, zonder drukkende
zorgen^ leven kon.
ZEVENDE AFDEELING.
blijt, lunieid , spaarzaabiheid , verstan-
dig gebruik des vermogens.

ader!" zeide kristiaan , „ wat z^n et
„ toch vele menfchen in onze ftad. Die heb-
y, ben toch vast vele dingen noodig. Zeg mij
„ eens, vanwaar krijgen zij dezelve, en waar-
„ vau