Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
LEUGEN, HUICHELARIJ, ENZ. I/J?-
vrij wat moest hebben bijgelegd. — „ Ei, ei
zeiden zij, toen zij van de vrouw vertrokicen
waren, „ hoe voorbarig hebben wij den braven
„ man veroordeeld! "
L X V I I.
Een foortgelijk geval van ea! armen Officier,
Een braaf Officier had zijnen Koning, geduren-
de een' langen krijg, als Luitenant gediend, en
wegens eenige wonden, die hem tot een' verde-
ren krijgsdienst onbekwaam maakten, zijn af-
fcheid bekomen. Het genadebrood van een paar
rijksdaalders maandelijks, was in geenen deele toe-
reikende, om hem en zijner oude moeder flechts
het allernoodwendigfte te verfchaiFen, hoe zéde
zij beiden ook alles bezuinigden.
De Officier bad de voornaamfte Staatsdienaars,
of Ministers van den Koning, dat zij hem toch
een' post geven mogten, die hem in ilaat ftelde,
om zich zelven en zijne oude moeder in het le-
ven te houden; maar die Heeren hadden altijd
uitvlugten; zij beloofden hem telkens heel veel,
maar zij hielden noort hunne' beloften.
Onder anderen had de brave Luitenant zich,
op zekeren dag, met zijn aanzoek bij een' Minis-
ter vervoegd, die hem bij zich aan tafel noodig-
de. Zeer vele voorname Heeren van het Hof
aten insgelijks bij dien Minister. Over tafel be-
ichouvv-