Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
tss WAARACHTIGHEId , OPREGTHEID j
zelf fcliikkingen, om liet noodige terftorid bij
een te krijgen, en fchreef eenige genees-
middelen voor.
In weinige dagen bragt de Geneesheer het zoo
ver, dat de kranke weder arbeiden kon. De
arme, morfige en uitgehongerde kinderen waren
gereinigd, van de noodige kleederen voorzien,
en de vrouw hield nog eene aanzienlijke fom,
tot een' noodpenning voor de toekomst over.
Wij willen die vrouw, die zoo ziek was,
„ toch eens bezoeken," zeide, na eenigen tijd,
eene der voorgemelde dames, tot eene van ha-
re vriendinnen; „ wy moeten toch eens zien,
„ of die inhalige Arts haar wel geholpen heeft."
Zij gingen daar henen, en vonden de vrouw
wel en opgeruimd, en midden in haar werk. —
Zij verhaalde aan die twee voorname vrouwen,
op derzelver vragen, dat een menschlievend Ge-;
neesheer zich over haar ontfermd had. „ De wel-
y, dadige man," zeide zij, „ heeft mij gezond ge-
„ maakt, heeft mijne arme kinderen, die daar ftaan,
y, in de kleêren geftoken, en daarbij heeft hij mij
„ nog wel veertig guldens aan geld gefchonken."
Nu eerst zagen de gezegde vrouwen in, v/elk
eene menschlievende bedoeling de Geneesheer
had gehad, toen hij zich door eiken perfoon
twee guldens geven liet; en zij konden ligt
narclcenen, dat hij er, uit zijn' eigen zak, nog
vrij