Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kleine vërtellinge'n. sj
8. Iemand had, in zijnen kelder, een groot
vat wijn liggen. Hq dacht, dat zijne huisbe-
dienden van tijd tot tijd eecige kannen vol van
dien wgn wegnamen, en hij verzegelde daarom
het ganfche vat, boven aan het fpongat, üeer
zorgvuldig. Nogtans miste hij, na eenigen tijd,
wederom iets van zijnen w^'n. Daar hij nu zqn
zegel boven aan het fpongat volkomen onge-
fchonden vond, wist hij in het geheel niet, hoe
de dieven bi,i den wijn hadden kunnen komen.
Een zijner bekenden zeide hem, dat hij het vat
onder aan moest bezien, dewijl men daar onge-
iwflfeld eene opening zou hebben gemaakt. „Ei,
„ liefïle vriend!" antwoordde hij dien man, „ dat ,
„ kan immers niet zijn, want de wijn ontbreekt
„ immers niet onder, maar bo/tn, in. het vat."
9. In tzekere herberg had de waard een'
nieuwen knecht aangenomen. Er kwam een
Heerfchap in die herberg, en deed zich eene
vrije kamer geven, om alleen te zijn. Daar het,
in die kamer, vrij koud was, zeide de vreem-
deling: „Maatje! leg eens wat vuur aan!" —
„ Zeer wel, mijn Heer!" antwoordde de knecht,
„ maar voor hoe vele perfonen?"
10. Een mensch, die lang aan het reizen
was geweest, had den mond fl:e(dds vol van
vele wonderbare dingen, die hem bejegend wa-
ven. Onder anderen verhaalde hg ook j dat luj
B 4 met