Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
145 WAARACHTiqHBID , OPREGTHEID,
„ er alles in haar huis uitziet, 'daarover zoudij
jj gij u gewis verheugen."
„ Maar met den Heer BARE;srDS kan men toch
„ in het geheel niet over weg. Met het klein-
„ fte woord kan men den pot bij hem verteren;
„ want hij ftuift dan terftond op, en wordt drif-
„ tig." — „ Wij hebben immers allen onze ge-
„ breken," fprak de Heer valentijn. „ Het
„ hoofd wordt hem zekerlijk fchielijk warm;
„ maar hij is ook wederom een zeer dienst-
„ willig en verpligtend man; en jegens de ar-
„ men is hij zeer weldadig."
„ Maar hoe komt het toch. Mijnheer valen*
„ tijn!" vroeg hem'eens iemand, „ dat gij de
„ geheele wereld zoo verontfchuldigt ? " — „ Hoe
„ dat komt?" antwoordde de Heer valentijn:
„ ik denk fteeds, dat hetgeen er zoo gemeenr
, lijk van de verkeerdheden mijner evenmen-
„ fchen verhaald wordt, een weinig overdreven
„is, en erger gemaakt wordt dan het is. Een
„ ieder doet daar een weinig bij, en dus fchijnt
^ het dan zekerlijk zeer kwaad. Wanneer men
^ de zaken regt befchouwt, zoo valt er altijd
„ iets af. En dan denk ik ook, dat het in het
„ geheel niet heusch is, dat men fteeds enkel
„ van de verkeerdheden van andere menfchen
„ gewaagt. Men moest immers veeleer het goe»
„ de, dat zij aan zich hebben, in aanmerking
» ne-