Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
t
144 waarachtigheid , opregtheid ,
hij wel zeer gezien; maar de anderen verachtten
hem' als een valsch mensch; en hij miste dus
toch grootendeels zijn oogmeric, om zich op die
wijze ybemind te maken. Ja eenige malen ge-
beurde het hem, dat hij door verfcheidene lie-
den, uit hoofde van zijne vleijerij, gelaakt werd.
„ Wel, Mijnheer! wat helpt u al dat prijzen
„ en bewonderen, en die ftrijkaadjes en kompli-
„ menten ? " zeide hem eenmaal een opregt oud
man; „ gij zult ten hoogde Hechts narren"daar-
y, mede bedriegen! Ik ben zoo oud geworden,
„ maar ik heb nog nooit gezien dat een vleijer
„ het met zijne kunstenaryen lang volhield I"
L X I V.
De Heer valentijn; of, men moet de ver-
kurdheden van anderen niet altijd ten
ergfle duiden.
Eene veel betere denkwijs, dan die der kwaad-
fprekendeJufvrouw eikhorst, waarvan wij ftraks
gewaagden, bezat de Heer valentijn. Het
was hem onaangenaam, dat hij van de verkeerd-
heden van anderen, ook wanneer zij bekend wa-
ren, veel hoorde fpreken; en hij zocht ze, zoo
veel de omftandiglfcden dit flechts immer gedoog-
den, te verontfchuldigen.
Men verhaalde, dat meester sievert gisteren
dron-