Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
flS KLEINE VERTELLINGEN.
ZOU bijkans in het water zijn verongelukt, 200
er ïiiec .toevallig lieden bijgekomen waren, die
hem gered hadden^ Zy vermaanden hem, om
in het loekümdige voorzigtiger te zijn, en ten
iiiinlle op eene veilige plaats te gaan baden, op
dat zijn leven niet andermaal in gevaar geraken
inogt. „ Acli!** zeide hg, „ bekommert u des-
yj wege nier! Ik i:al vast niet wederom in het
„ water gaan, voor dat ik zwemmen kan."
5. Een eenvoudig mensclv had zich een brood
gekocht, dat h^ naar hui® dragen wilde. On-
derweg ontmoette hij een' zijner bekenden.
5, Hoor eens, kristiaan!" zeide hy tot dien
man, „ daar heb ik een fchellings ■ brood ge-
5, kocht; raad eens-, hoe veel het kost."
6. Zekere vrouw had eene groote zwarte raaf
gekocht. Hare buurvrouw vróeg haar, wat zij
toch met dien vogel doen wilde? „ Ei," ant-
woordde zg, „ de lieden zeggen altijd, dat ^dlk
„ een dier verlcheidene honderde jaren oud
„ worden moet. Nu wil ik eens ziens, of dat
wel waar is."
7. Een koeifier moest, op eene gevaarlpe
plaats, door ècn water rijden. Zijn Heer, die
in den wagen zat, riep hem toe, dat hij zich
loch in acht nemen ujoest. „ Als gij my om-
„ verwerpt," voegde hii daarbij, „ eu ik ver-
diink, fia ik u dood,"
8.