Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
LEUGEN, HUICHELARÜ, enz. 145
ZOO uitmuntenden wijn gedronken. Sprak ie-
mand iets, al waren het ook de onverfchilligfte
dingen, dan bewonderde hij het. Hij vond al-
les fchoon, alles waarachtig; en als iemand
fchertfte, dan fcheen hij, om deszelfs voortref-
felijke invallen, van lagchen niet te kunnen op-
houden. Droeg iemand hem den kleinflen dienst
op, dan achtte hij zich deswege oneindig ge-
lukkig; en geliet zich, als of hij voor een' ander,
zoo het verlangd wierd, gaarne alles geven zou
wat hij had. Had iemand 'eens een dubbeltje aan
een' armen bloed gegeven, dan roemde hij des-
zelfs mildheid, cn wenschte, dat alle menfchen
zoo weldadig wezen mogten. Zelfs bij de (lechtfle
menfclien wist hij deugden te ontdekken, die
hij prijzen kon. Waren zij bokachtig, dan
noemde hij dit opregtheid; en wanneer zij kwaad
van anderen fpraken, dan ftond hij verbaasd
over de naauyvkeurigheid, waarmede zij alles
opmerkten.
Zoo handelde de Heer Speelberg in alle op-
zigten; maar hij meende het evenwel nooit zóó
als hij fpraL Hij zocht flechts te bewerken,
dat de menfchen hem wat dikwijls aan hunne ta-
fel noodigden, of hem anderzins dienen mogten ,
waar zij zijne belangen kondeh bevorderen.
Dit gelukte . hem intusfchen niet overal. Bij
eenige laatdunkende cn hoogmoedige lieden was
hij