Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
tss WAARACHTIGHEID , OPREGTHEID j
„ ik heb het immers verdiend," zuchtte zij
dan, „ dat alles is een gevolg van mijne
„ klapachtigheid."
L X I I I.
Di Heer speelberg; <ƒ, de vkijer, .
Bijkans jegens alle menfchen (lelde zich de
Heer speelberg aan, als of hij hen zeer lief
had en hoogfchatte, offchoon hij in zijn hart niets
daarvan meende. Voornamelijk gedroeg hij zich zoo
jegens zeer aanzienlijke of rgke lieden, die hem
bij gelegenheid veel konden bevoor- pf benadee-
len. Al wat hen aanging, prees en bewonderde
hij, en hij fcheen daardoor geheel verrukt te
wezen. Bij elke gelegenheid, zelfs bij de klein-
lle, wist hij eene menigte van dingen te zeg-
gen, waardoor hg zich bij hen zocht aange-
naam te maken en in te dringen.
Had iemand een nieuw kleed aan, dan was het:
„O,' wat is dat een allerliefst kleed, dat gij daar
„ aan hebt, vvaardde Mevrouw! of, dierbaarfte
„ vriend! wat ftaat het u fchoon! in de daad, gij
. „ hebt eene zeer voortrelFelijke keus gedaan!" —
^Vas hij bij iemand aan tafel, dan had hem nog
nooit eene foep zoo heerlijk gefmaakt, of hij
had in langen tijd geen zoo goed rundvleesch,
geen zoo iijn gebraad gegeten, en geenen
zoo