Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
LÏUOEN, HÜICHELARU» ENZ. I4I
de, door het ganfche huis rond. „ Ach, God!
„ wanneer mijn broeder fterft, is het m^ne
„ fchuld!" zeide zij.
Zij dacht aan al het menigvuldig verdriet,
dat hare klapachtigheid haar reeds veroorzaakt
had. Zij herinnerde zich, met hoe vele beken-
den z^j deswege reeds in twist} was geraakt,
en hoe menige vriendin zij verloren had. „ O,
„ waarom leer ik dan niet te zwijgen!" riep
zij uit; „ ik verwek voor mij zelve en zoo
„ vele anderen, ergernis en oneenigheid; en
„ vast zal ik mij nog de geheele wereld tot
„ vijand maken!"
De Heer roeland werd, na eene langdurige
krankheid, weder gezond. „ Ach, broeder! "
bad zij hem toen, vergeef mij mijn mis-
„ drijf! " — j, Gaarne, gaarne!" antwoordde
hij, „ maar, om Gods wil, klap zoo niet meer
„ alles uit, vrat gij hoort! De kleinfte dingen
„ kunnen ontzaggelijk veel onheils brouwen, als
„ men zijne tong niet weet te bedwmgen.''
Jufvrouw roeland leïde, federt dien tijd,
hare verkeerdheid af; maar nogtans noemden
allen, die haar kenden,, haar meestal flechts
de babbelaarfter, en wachtten zich wel, om
veel met haar te fpreken.
Zij merkte wel, hoe achterhoudend een ieder
jegens haar was, en dit trof haar zeer. „ Ach,
« ik