Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j40 waarachticheiü, oprbgtheid ,
V, Hoe komt gij toch aan dit toeval ?"" vroef
hem de Arts, nadat hij op het bed, waarop
uieh hem bragt, eenigermate bekomen was
„ Ergernis!" was het eenige, dat de lijdei
uitbrengen kon; De Arts fchreef de noodigf
geneesmiddelen voor, beval aan Jufvrouw roe'
LAND de zorgvuldigde oppasfing, en meende,
dat het binnen eenige dagen wat beter wezen
zou. De Heer roeland werd door zijne zustei
op de beste wijze gekoesterd: maa» ioij fprak
geen woord met haar. Na eenige dagen, toen
hij een weinig beter fcheen te wezen, vroeg zq
hem, wie hem zoo veel ergernis gegeven had,
„ uwe rampzalige klapachtigheid," antwoordde
hij. „ Hebt gij niet aan Mevrouw hel veld
„ alles overgebriefd, wat ik u onlangs van de
„ goddelooze (treken van den jongen korver
„ zeide? Die booswicht heeft dat alles verno-
„ men, en ftelt mij deswege bij den Heer valk
„ openlijk voor het ganfche gezelfchap ten toon.
„ Ik moet hem bewijzen, zegt hij, dat hij een
„ goddeloos mensch zij. Hij dreigt mij te dag-
„ vaarden, en noemt mij een* flechten kerel. —
„ O, mijn God! ik fterf, als ik daaraan denk.
„ Zie, en dat alles heb ik nu aan u te dan-
„ ken. Gij zijt waarfchijnlijk dc oorzaak van
^ mijnen dood! "
Het arme meisje liep, wceacndc en fiJJeren-
de.