Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
LEUGEN, HUICHELARIJ, ENZ. I/J?-
zij verwijderde zich oogenblikl^elijk, en liet
zich van dien tijd af, bijkans nooit weder in
gezelfcbappen zien. Niemand verlangde ook
naar haar bijzijn; zoo zeer haatte en vreesde
men hare vergiftige tong.
■ Alle aanwezigen prezen den man., die haar
hare flechte denkwijze zoo openlijk had voor-
gehouden ; „ dat iszeiden zij, „ de ver-
„ diende loon der kwaadfprekendheid."
L X I I.
Jufvrouw roeland; of, di klapjler. .
„ Om Gods wil, broeder! wat deert u ?"
Met deze woorden ontving Jufvrouw roeland
haren broeder, wiens huisliouding zij ophield.
De Heer roeland trad bleek, met een ont-
hutst gelaat, en bgkans ademloos, in de ka-
mer, en had naauwelijks zoo vele krachten,
dat hij zich Overeinde houden kon. Ten eenen-
male uitgeput, zwaaide hij i^aar een' leuning-
ftoel, en voor dat hg onmagtig c'aarop neer-
zeeg , was het eenigedat hij . met eene zwak-
ke ftem uitbrengen kon: „ dat is mijn dood."
„Help! Help!" fchreeuwde zijne zuster;
„ mijn arme broeder fterft!" Men haalde
water; men liep naar den Dokter; en met veel
moeite werd de lijder wederom tot zicli zelven
gebragt. „ Hoe"