Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
tss WAARACHTIGHEID , OPREGTHEID j
kend te maken, en ftelde het veel erger cn
hatelijker voor dan het was, of verhaalde het
op zulk eene wijze, dat zelfs de onfchuldigfle
zaken een zeer fchuldig voorkomen kregen.
Somwijlen verdichtte zij ook wel eens dingen
van anderen, en verzekerde, dat zij waarach-
tig waren.
Een zeer aanzienlijk man ontmoette haar eens
in een groot gezelfchap, waarin zij alle afwe-
zigen , op welken het gefprek viel, lasterde.
„ Dat is waar;" dus begon die man te
fpreken, na dat hij een' tijd lang zeer aan-
dachtig fcheen te hebben toegeluisterd; „ dat
„ is waar, gij zijt er zeer op afgerigt, om van
„ alle menfchen kwaad te fpreken. Gij ver-
y, diendet, dat men u uit de kamer wierp,
„ en u nooit in een gezelfchap van betere
„ menfchen toeliet." De man dreigde haar,
dat hi,j alle lieden, die zoo even door haar
gelasterd waren, daarvan verwittigen zou; ten
einde dezelven haar mogten dagvaarden, om
alles te bewijzen.
Verbeeldt u eens, in welk eene verwarring
het dat ellendige meisje moet gebragt hebben,
èn hoe het haar moet hebben ter nedergedagen,
dat hare flechte denkwijs zoo openlijk werd
ten toon' gefield. Zij had het hart niet, om
eeri enkel woord daar legen te zcggon; maar
zij