Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
LEUGEN, HUICHELARIJ, ENZ. I/J?-
ve,. werd hij gegrepen; en toen bekende hij,
eer liij geradbraakt werd,' den moord van zy*
nen oom.
L X I.
Jufvrouw eikhorst; of, de kwaadfpreekßer.
Van alle menfchen wist; Jufvrouw, eikhorst
iets kwaads te zeggen; maar nooit hoorde men
haar van eenig mensch iets goeds verhalen.
Dit deed zij zelfs van hare naaste bloedverwan-
ten niet: zij was dus eene kwaadfpreekfter.
Den eenen befchreef zij als een' dommen en
eenvoudigen, den anderen als een laatdunkend
en trotsch mensch; dezen als een' zuiper, en
dien als een' verkwister. Dit meisje noemde zij
eene mode-gekkin, die den laatften ftuiver aan
haren opfchik befteedde; en die vrouw was eene
Hechte huishoudfter, die niet eens foep wist t?
koken. Die en die echte lieden leefden, naar
hare befchrijving, als hond en kat met elkan-
der, en hunne kinderen groeiden in het wilcj
op; anderen weder hadden hun vermogen door
bedrog en onregt verkregen.
Om ru alti,id genoegzame ftof tot kwqadfpre?
ken te hebben, lette zij naauwkeurig op hei;
doen van andere menichen, en loerde dit af,
Dan trojnpette zij het uit, zoght het regt be-
i 5 kend