Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
tss WAARACHTIGHEID , OPREGTHEID j
aangewende boosheid geiiinderd, en zijne huiche-
larij ontdeict ziende, vatte hg, voora! jegens den
ouden knecht, maar ook jegens z^nen oom, een*
doodelijken haat op, en wreekte zich op eene
zeer fijn overleide, maar verfchrikkelijke wijze.
De knecht plagt al de haren, die hij zich des
morgens uitkamde, in een' afgelegenen hoek te
werpen. Dezen verzamelde de knaap, fchikte ze
in orde, en bewaarde ze; tevens ftal hij het
zakmes van den knecht, en nu verflak hij zich
onder het bed van zijnen oom. Toen deze in
flaap was geraakt, kroop hg uit zijnen fchuil-
hoek, fl:iet zijnen getrouwen weldoener het mes
in de borst, en terwijl de handen van den fter-
venden grijsaard zich nog bij tusfchenpoozing
openden, flak hij daarin de verzamelde haren
van den knecht. Zoo kreeg het dan den fchijn ,
als of de knecht den ouden man vermoord, en
deze hem, in de worfteling om zijn leven, de
haren uitgetrokken had. Nu werd de knecht ook,
(daar niemand eenig vermoeden op den jongen
had,) in de gevangenis gezet, en zoo lang ge-
pijnigd, tot hij zich, uit angst en fmart, de
fchuld van dien moord gaf; — en de on-
fchuldige werd geradbraakt.
Toen die daad bok aan dat ondier was gelukt,
bedreef hij nog meer gruwelen van foortgelijken
^ard. Maar op liet bedrijf van een' derzel-
ve.