Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
LEUGEN, HUICnELAniJ.,^EK2:. 135
door den dood-, zijne beide ouders. Zij had-
den fieeds gedacht dat hfj een braaf J<ind Was^
dewijl hij zich bij de ondeugden, die hij be-
dreef, fteeds zóó onfclnildig wist aan te (tellen,
als of hij gansch onbekwaam ware, om zlcli
aan zoo iets fchuldig te maken; en hij werd
5n dezelven al ftoutcr, naar mate hij ze leer Jé
verbergen. '
Zijn oom, een regtfchapen oud grijsaard, die
met een' even ouden knecht huis hield, nam het
jonge mensch tot zich, dat anders misfchienji^an
geheel de wereld verlaten zou zijn geweest. De
jonge booswicht bedroog den opregten i^an even-
eens een' langen tijd, en ontving nog veel meer
weldaden van denzelven, dan hij van zijne ouders
ontvangen had. Hoe meer de boef onk hier
zag, dat zijne Hechtheid verholen bleef, des té
oiibefchroornder werd hij in derzelver bedrijf. ^
Na verloop van eenigen tijd be^on, de eerlijke
oom toch te merken, dat de kna'ap wel zoo gocl
van inborr-t r.ict was, als hij zich aanflelde, cn
verdubbelde daarom zijne waakzaamheid over
hem. Was hi,j wel eens, uit hoofde van zij-
ne bezigheden, eenige dagen van huis, dan droeg
hij het opzigt over den knaap op aan den ouden
knecht, die zich daarvan nok zóó naaiivvkenv-g
kweet, dat het den knaap onmogelijk was, ccnig
kwaad cc bedrijven. Zich nu in zijige Z'jn hw^
1 4 -aan-